Formy doložení příjmů

 
  •           Příjmy ze závislé činnosti – zaměstnanec, OSVČ – ČR i zahraničí
  •           Příjmy z krátkodobých pracovních činností
  •           Příjmy z pronájmů, i budoucích
  •           Příjmy z výsluhové penze – policie, vojsko apod.
  •           Příjmy z mandátních smluv
  •           Příjmy z obratu – podnikatelé, právnické osoby
  •           Příjmy z profesionálních sportů
  •           Čestné prohlášení o výši příjmů
  •           Příjmy ručitele nebo spolužadatele či spolužadatelů